budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈНМВ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

zitoradja-srednji-grb Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга бр.404-7/2014-01 од 22.05.2014.године, ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

            Објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга мобилне телефоније.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Такође, документација везана за овај позив се може преузети на на Порталу Управе за јавне набавке.

Дана 12. јуна 2014. објављена је измена Конкурсне документације (Конкурсна), Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (Обавештење), као и одговори на питања Понуђача (Одговори).

Молимо заинтересоване да прате и Портал јавних набавки.


ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

njiva

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. лист општине Житорађа број 17/2007), председник општине Житорађа је дана 21.05.2014. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Оглас се може преузети овде.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ПРОТИВ ГРАДНИХ РАКЕТА

rakete

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.404-4/2014-01 од 21.03.2014.године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара

набавка против градних ракета за потребе 7 противградних станица

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА О ЗОНИ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга бр.404-6/2014-01 од 23.04.2014.године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа, објављује

 

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга –израда елабората о одређивању зона санитарне заштите изворишта „ Гривац“ и „Ливаде“ у Житорађи

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Такође, документација везана за овај позив се налази и на Порталу јавних набавки.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

kanc materijal

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Р. Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности - добара бр.404-2/2014-01 од 24.02.2014. године, ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – канцеларијског материјала за потребе органа и служби општинске управе

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а конкурсна документација ОВДЕ.

Обавештавају се заинтересовани понуђачи да измењену Конкурсну документацију и Обавештење о продужењу рока за достављање понуда могу преузети на Порталу управе за јавне набавке.

 


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.