budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама(СЛ.гласник РС број 124/2012) и члана 57. Статута општине Житорађа („Сл. листа града Ниша“ број 80/08), на основу Буџета ИПА број 22.0202 и уговора  потписаног између Делегације европске уније у Републици Србији и општине Житорађа број 2013/320-476 од 14.06.2013. године председник општине Житорађа доноси

О Д Л У КУ

о покретању отвореног поступка

ПОКРЕЋЕ СЕ отворени поступак за јавну набавку- набавку добара, редни број ЈН 1/2014

Врста предмета јавне набавке: Набавка добара Supply and delivery of construction material for the internally displaced persons and refugees in Zitoradja municipality“.

Позив за достављање понуда се можепреузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ЛОЖ УЉА

kapljica

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-8/2014-01 од 19.06.2014. године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа

            објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка лож уља за потребе општинске управе општине Житорађа.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.


Дана 23. јуна 2014. објављена је измена Конкурсне документације (Конкурсна) и Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (Обавештење).

 Дана 24. јуна 2014. објављена је измена Конкурсне документације (Конкурсна), Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (Обавештење), Додатна појашњења (Појашњења) и Одговори (Одговори).

Молимо заинтересоване да прате и Портал јавних набавки.ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

njiva

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. лист општине Житорађа број 17/2007), председник општине Житорађа је дана 21.05.2014. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Оглас се може преузети овде.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈНМВ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

zitoradja-srednji-grb Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга бр.404-7/2014-01 од 22.05.2014.године, ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

            Објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга мобилне телефоније.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Такође, документација везана за овај позив се може преузети на на Порталу Управе за јавне набавке.

Дана 12. јуна 2014. објављена је измена Конкурсне документације (Конкурсна), Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (Обавештење), као и одговори на питања Понуђача (Одговори).

Молимо заинтересоване да прате и Портал јавних набавки.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА О ЗОНИ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга бр.404-6/2014-01 од 23.04.2014.године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа, објављује

 

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга –израда елабората о одређивању зона санитарне заштите изворишта „ Гривац“ и „Ливаде“ у Житорађи

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Такође, документација везана за овај позив се налази и на Порталу јавних набавки.


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.