budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ЛОЖ УЉА

kapljica

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.404-15/2013-01 од 28.08.2013.године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка лож уља за потребе општинске управе општине Житорађа

Позив за достављање понуда се може преузети овде а Тендерска документација овде.

Обавештавају се понуђачи да је конкурсна документација допуњена и продужен рок за достављање понуда.

Допуњена конкурсна документација се може преузети ОВДЕ, позив за достављање понуда ОВДЕ, а обавештење о продужетку рока ОВДЕ.

О овом конкурсу информације се могу наћи и на Портали јавних набавки.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УГЉА

ugalj

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга број 404-14/2013-01 од 20.08.2013. године ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа,  објављује

ПОЗИВ

 

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара, огрева - угља (висококалоричног и нискокалоричног) за потребе основне школе у Житорађи.

 

Позив се може преузети овде, а Конкурсна документација овде.

Позив за Јавну набавку мале вредности

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике србије бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга број 404-13/2013-01 од 09.08.2013. године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, објављује

ПОЗИВ

 Зз подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга – израде пројекта санације затварања и рекултивизације постојећег сметлишта „Баре“ у Житорађи.

 

Образац позива се може преузети овде а Конкурсна документација овде.

 Донета је одлука о продужењу рока и Обавештење се може преузети овде.

Позив за подношење понуда се може преузети овде, а конкурсна документација овде. Документ Додатне информације и појашњења се могу видети овде.

Документација се такође може преузети на Порталу јавних набавки.

ПОЗИВ ЈП "ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ" ЗА НАБАВКУ ГОРИВА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.01-406/13од 10.07.2013.године, ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО И ПУТНО ЗЕМЉИШТЕ, КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 10,18412 Житорађа објављује

ИЗМЕЊЕНИ ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку за набавку дизел горива и бензина за период до 31.12.2013. године.

Позив се може преузети овде, а конкурсна документација овде.

ЈП ДИРЕКЦИЈА ОБУСТАВИЛА ПОСТУПАК

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12) директор ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ,ГРАЂЕВИНСКО И ПУТНО ЗЕМЉИШТЕ, КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЋА, ул. Топлички хероји бр. 10. 18412 Житорађа доноси ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА.

Одлуку можете преузети овде.

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.