budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2016.

sport

У складу са чланом 7. Правилника о финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета општине Житорађа, члана 57. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ бр 80/08) и Одлуке о буџету општине Житорађа за 2016. годину („Службени лист града Ниша“ бр 101/15)

 

 ПРЕДЕДНИК ОПШТИНЕ

 

расписуjе

 

 ЈАВНИ КОНКУРС за расподелу средстава из буџета општине Житорађа за 2016 годину за суфинансирање потреба у области спорта


Цео текст Јавног конкурса се може преузети ОВДЕ, Изјава о прихватању реализације ОВДЕ, образац Пријаве пројекта ОВДЕ, образац за Буџет пројекта ОВДЕ, образац Наративног буџета ОВДЕ и образац Захтева за финансирање ОВДЕ.


НАБАВКА ДОБАРА КРОЗ ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ ПОРОДИЦА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и чл. 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-2-4/2016-03 од 25.02.2016. године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара - Набавка добара кроз економско оснаживање избеглих породица кроз доходовне активности на територији општине Житорађа


Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ


ПРОГРАМ ПОПИСА ПО ЗОНАМА

zitoradja-srednji-grb

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Општине Житорађа, у складу са својим овлашћењима а на основу члана 7. Закона о озакоњењу ("Сл.гласник - РС бр. 96/2015"), доноси

 

ПРОГРАМ

 Пописа по зонама и целинама у поступку озакоњења нелегалне градње на територији СО Житорађа

Документ се може преузети ОВДЕ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

kanc materijal

Нa основу члана 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-2-3/2016-03 од 04.02.2016. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА,  Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

                објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине Житорађа за 2016. годину


Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Моле се заинтересовани понуђачи да прате и Портал јавних набавки, ради евентуалних питања, одговора и измене Конкурсне документације. Питање и одговор

Одлука о додели уговора                                    Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА 2016.

pumpa gorivo

Нa основу члана 57. и чл. 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-2-2/2016-03(3) од 21.01.2016. године,

  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА,Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

 објављује

 ПОЗИВ

 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка погонског горива за потребе општинске управе општине Житорађа за 2016. годину


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а конкурсна документација ОВДЕ

Обевештење о закљученом уговору


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.