budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ОГРАДЕ ЗА ФУДБАЛСКИ СТАДИОН

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-8/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 23.02.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА И ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА АДАПТАЦИЈУ КОТЛАРНИЦЕ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-07/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 19.02.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА-РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број: 404-25-03/2021-03, 404-25-04/2021-03 и 404-25-05/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 11.02.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - СНИМАЊЕ КТПа ЗА ПАРЦЕЛУ 3235/1

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-06/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 19.02.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЗРАДЕ И ПОСТАВЉАЊА ОГРАДЕ НА ФУДБАЛСКОМ СТАДИОНУ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-02/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 09.02.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.