budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈКП Житорађа

zitoradja-srednji-grbКонкурс је објављен у Сл. гласнику Р. Србије број 48 од 22.06.2018.

На основу члана 36. став 3. 4. и 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног комуналног предузећа Житорађа број 023-1026/18-01 од 15. јуна 2018. године, и члана 40. Статута општине Житорађа („Службени лист Града Ниша“, број 80/08, 36/13, 4/15 и 152/16),

Скупштина општине Житорађа, објављује

 ОГЛАС

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЖИТОРАЂА

Конкурс се може преузети ОВДЕ

ИНТЕРНИ КОНКУРС

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 4, 5.и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник РС, бр.17/2016), начелница Општинске управе општине Житорађа оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

Конкурс се може преузети ОВДЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРАГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину закљученог између Националне службе за запошљавање Филијала Прокупље и Општине Житорађа број: 2700-101-8/2018 од 23.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Текст Конкурса се може преузети ОВДЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке добра добра за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Житорађа кроз доходовне активности, бр. Одлуке 404-25-10/2018-01 од 03.06.2018. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добрадобра за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Житорађа кроз доходовне активности.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Питања и одговори везани за Конкурсну документацију

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Измена и допуна Конкурсне документације

Појашњење Конкурсне документације

Одлука о додели уговора


НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА ИСТЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-25-8/2018-03 од 21.05.2018. године,

Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка рачунарске опреме и инсталирање исте, број набавке 404-25-8/2018-03

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Измењена и допуњена Конкусрна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.