budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ШКОЛА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга бр.404-8/2015-03(3) од 10.08.2015.године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга - набавка услуга израда пројеката за извођење (ПЗИ) за побољшање енергетске ефикасности зграде основне школе „Топлички хероји„ у Житорађи и зграде основне школе зграде у Пејковцу


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Молимо заинтересоване понуђаче да прате и Портал јавних набавки ради евентуалних питања, обавештења или измена Конкурсне документације.ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА - ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

grb-opstine-zitoradja

Нa основу члана 39. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – услуга - израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Житорађа, бр. 404-10/2015-03 (3) од 11.09.2015. године,

 Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Израда Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Житорађа


Позив се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Заинтересовани понуђачи треба да прате и Портал јавних набавки ради евентуалних питања, појашњења или измене конкурсне документације.

Одлука о додели уговора, 09.10.2015. Обавештење о закљученом уговору.
ЈАВНИ ПОЗИВ

grb-opstine-zitoradja

На основу члана 10. Правилника којим се утврђују услови и критеријуми за избор корисника за доделу помоћи избеглим лицима, комисија општине Житорађа за доделу помоћи у грађевинском материјалу за побољшање услова становања, а за које је средства обезбедио Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије по уговору о сарадњи број 9-9/48 од 17.04.2015. године, расписује:

 ЈАВНИ ПОЗИВ

 за подношење пријава за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања избеглих лица са пребивалиштем односно боравиштем на територији општине Житорађа, кроз набавку грађевинског материјала

Read more...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА

grb-opstine-zitoradja

На основу члана 10. Правилника којим се утврђују услови и критеријуми за избор корисника за доделу помоћи избеглим лицима, комисија општине Житорађа за доделу помоћи за економско оснаживање породица избелица кроз доходовне активности, а за које је средства обезбедио Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије по уговору о сарадњи број 9-9/256 од 19.08.2015. године, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава за економско оснаживање избеглих лица, са пребивалиштем односно боравиштем на територији општине Житорађа, кроз доходовне активности


Позив се може преузети ОВДЕ.


ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ РАДОВА - ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

sneg-na-putevima-x1 20120206120528

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку радова бр. 404-3/2015-01 (1) од 10.08.2015. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку радова – зимско одржавање путева на територији општине Житорађа у 2015/2016 г.

Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Молимо заинтересоване понуђаче да прате и Портал Јавних набавки ради евентуалних питања, одговора или измена Конкурсне документације.


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.