budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

КОНКУРС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/2014 и 58/2015) и Одлуке о буџету општине Житорађа за 2016 годину („Службени лист града Ниша“, број 101/2015), председник општине Житорађа расписује

 К О Н К У Р С

за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Житорађа у 2016. години


Конкурс

Образац пријаве и

Образац буџета пројекта


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ ЗА КЛУБОВЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-2-7/2016-03 од 07.04.2016. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53

18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара - Набавка спортске опреме за спортске клубове на територији општине Житорађа


Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ВОЗИЛА ЗА САОБРАЋАЈНУ ПОЛИЦИЈУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

policijski auto

Нa основу члана 57. и чл. 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-2-6/2016-03 од 28.03.2016. године,

 

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

 

објављује

 

ПОЗИВ

 

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-Набавка возила за саобраћајну полицију општине Житорађа


Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ


КОНКУРС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/2014 и 58/2015) и Одлуке о буџету општине Житорађа за 2016 годину („Службени лист града Ниша“, број 101/2015), председник општине Житорађа расписује

КОНКУРС

за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Житорађа у 2016. години

Текст конкурса се може преузети ОВДЕ

Образац пријаве пројекта

Буџет пројекта

Наративни и финансијски извештај

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.