budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

МЕРЕ НА ОСНОВУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

zastava srbije 120Београд, 16. март 2020.

Председник Републике Србије Александар Вучић, председница Владе Републике Србије Ана Брнабић и председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић донели су данас, у складу са Уставом, Одлуку о увођењу ванредног стања.

Одлука је ступила на снагу.

Од понедељка, 16. марта, у потпуности ће бити обустављен рад предшколских, школских и високошколских установа. До даљег неће радити вртићи, основне и средње школе и универзитети у Републици Србији.

Read more...

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Број 87-418/2020-01

16. март2020. године

Житорађа

 

ЗАПИСНИК

СА ВАНРЕДНЕСЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, ОДРЖАНЕ 16. МАРТА 2020. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ РАДА У 06.30 ЧАСОВА

 

Седница је одржана у малој сали Скупштине општине Житорађа.

Седницу је отворио и њеним радом руководио Иван Станојевић, председник општине, односно командант Штаба.

Од 11. чланова Штаба седници су присуствовали Иван Станојевић командант, Саша Цекић заменик команданта,Милан Станковић, Радисав Пертовић вд директор ЈП за изградњу, Слободан Јанковић директор ЈКП-а, Љубиша Филиповић директор центра за социјални рад, Александар Станковић дир. Дома здравља као и сви директори јавних предузећа.

Записник са седнице води Милан Станковић, радник у Општинској управи општине Житорађа.

Пошто је утврђено да кворум за рад седнице постоји, приступило се усвајању дневног реда.

Након усвајања дневног реда прешло се на рад по следећем дневном реду.

Read more...

УВИД У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКАУПРАВА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Бр. 208-7/2020-02

Датум: 12.05.2020. год.

ЖИТОРАЂА

На основу члана 14. Став 1. и чл. 15. и 21. Закона o јединственом бирачком списку („Службени гласник РС„ Бр. 104/09 и 99/11 и Тач. 9. и 10. Упутства за спровођење закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС„ Бр. 15/12 И 88/18), Општинска управа општине Житорађа

ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Део јединственог бирачког списка за територију општине Житорађа изложен је у седишту општинске управе Житорађа, ул. Топлички Хероји 53, приземље Општине, канцеларија бр. 1

Read more...

ОДЛУКА ОПШТИНСКОГ ШТАБА

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Број 87-419/2020-01

16. март 2020. године

Житорађа

ОДЛУКА ОПШТИНСКОГ ШТАБА

Након одржане ванредне седнице општинског штаба доносе се следеће мере:

Read more...

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-25-6/2020-03 од 06.03.2020године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка електричне енергије за потребе општинске управе општине Житорађа за 2020. годину

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.