budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈН ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ШКОЛЕ У ЈАСЕНИЦИ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка набавке радова на реконструкцији основне школе у насељу Јасеница у општини Житорађа бр. 404-2-3/2017-01 од 10.07.2017. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова – радови на реконструкцији основне школе у насељу Јасеница у Житорађи

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за Конкурсну документацију

Измењена Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговоруЈАВНИ ПОЗИВ - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦА У ЖИТОРАЂИ

asfaltiranje

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка набавке радова на реконструкцији Железничке улице и улице цара Душана у Житорађи бр. 404-2-2/2017-01 од 26.06.2017. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова – радови на реконструкцији улица у Житорађи

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ

Конкурсна документација се може преузети ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЖИТОРАЂА

РЕШЕЊЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА

zitoradja-srednji-grbКонкурс за именовање директора ЈП за уређење објеката и одржавање јавних површина је објављен у "Службеном гласнику Р. Србије" број 61 од 23. јуна 2017. године.

КОНКУРС

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима ("Сл. гл. РС" број 51/09и 99/11), чланa 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл.гласник РС“ бр. 8/12 и 94/2013) и у складу са чланом 7. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета општине Житорађа за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења из буџета општине Житорађа, члана 57. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ бр 80/08, 36/13 и 4/15) и Одлуке о буџету општине Житорађа за 2017. годину („Службени лист града Ниша“ бр 152/16)

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

расписуjе

 ЈАВНИ КОНКУРС

за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења из области КУЛТУРЕ на територији Општине Житорађа у 2017. години

Документ "Јавни конкурс" се може преузети ОВДЕ

Документ "Образац за писање предлога пројеката" се може преузети ОВДЕ

Докумен "Образац буџета пројекта" се може прузети ОВДЕ

Документ "Образац наративног буџета" се може преузети ОВДЕ и

Изјава о прихватању реализације пројекта се може преузети ОВДЕ

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Решење о додели средстава


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.