budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРИБИНА ЗА КУПАЛИШНИ КОМПЛЕКС, ИЗГРАДЊА ТРИБИНА, ИЗГРАДЊА ТОБОГАНА, ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА БИЛЕТАРНИЦЕ, СВЛАЧИОНИЦА, WC-а, И ТУШЕВА СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ СА ИЗРАДОМ БУНАРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању јавне набавкеу отвореном поступку набавка радова – Реконструкција трибина за купалишни комплекс, изградња тобогана, изградња објекта билетарнице, свлачионица, WC-a и тушева са партерним уређењем са израдом бунара са пратећом опремом бр. Одлуке 404-25-03/2019-03 од 29.07.2019године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

Објављује

ПОЗИВ

Read more...

ЈАВНИ ПОЗИВ КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

zitoradja-veliki-grb

Комисија за награде и признања Скупштине општине Житорађа, на седници одржаној 27. јуна 2019. године, донела је одлуку за расписивање Јавног позива за подношење предлога и пријава за доделу признања поводом општинске Славе, Петровдана. Утврдила је и покренула поступак за доделу Петровданске повеље, захвалница и похвалница за 2019.године, поводом славе општине Житорађа СВЕТИ АПОСТОЛИ ПЕТАР И ПАВЛЕ“ који се сваке године пада 12. јула.

Read more...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2019. годину

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општина Житорађа

Општинска управа

Број: 464-999/19-01

Датум: 26.06.2019. године

Житорађа

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа

Образац 1а

Обраѕац 1б

Образац 2а

Образац 2б

Образац захтева

Захтев за пречи закуп

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2020. годину

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општина Житорађа

Општинска управа

Број: 464-998/19-01

Датум: 26.06.2019. године

Житорађа

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ

ЗАХТЕВ ЗА БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ

УВОЂЕЊЕ МЕРА ШТЕДЊЕ И РЕДУКЦИЈЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/07, 83/14 други закон 101/16-други закон) чл. 71. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ број 27/19), члана 68. и 69. Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист града Ниша“ број: 103/2018 и 27/2019) и члана 32. Пословника Општинског већа општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ бр. 80/08), Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 18.06.2019. године, доноси:

НАРЕДБУ

О УВОЂЕЊУ МЕРА ШТЕДЊЕ И РЕДУКЦИЈЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ

Члан 1.

Овом наредбом уводе се мере штедње и редукције потрошње воде, забраном коришћења воде из водовода за поливање паркова, вртова, пластеника, башти, прање улица, тротоара, возила и летњих башти и обуставом испоруке пијаће воде у трајању од по 3 часа дневно, по реонима.

Read more...

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.