budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

САОПШТЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

zitoradja-srednji-grbПоводом објаве интернет портала “Добричке интернет новине“ од 25.01.2019. године, под насловом „мање субвенције за пољопривреднике у Добричу“, у којој је јавност обавештена да су смањене субвенције за пољопривредне произвођаче, у складу са недавно донетим Правилником, председник општине Житорађа издаје следеће

 САОПШТЕЊЕ

 Нетачни су наводи из објаве и тврдња Пољопривредне стручне службе из Ниша да је новим Правилником, који је донет за период од наредне три године прописано да Дољевац, Житорађа и Мерошина више не спадају у ред руралних и неразвијених општина, што ће за последицу имати да ће неке субвенције овдашњим пољопривредницима бити умањене са 60 на 50%.

Read more...

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА ЗА ОУ И ОПШТИНУ ЖИТОРАЂА за 2019

pumpa gorivo

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-25-3/2019-03 од 23.01.2019. године,

Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка горива за возила за потрeбе Општинске управе и општине Житорађа за 2019. годину

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 56 ст. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 56. ст. 3, 95. ст. 1, 100 и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 - др. Закон и 95/2018), члана 60. Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 80/08, 36/13, 4/15 и 152/16) и члана 32. Пословника о раду Општинског већа општине Житорађа (''Службени лист града Ниша'' бр. 80/08), Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 18.01.2019. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Read more...

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ УТРОШКА СРЕДСТАВА

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 02-125/2019-01

Дана, 23.01.2019. године

Житорађа

 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС број: 129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018), чл. 57. Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 80/08, 36/13, 4/15 и 152/16) и члана 35. Правилника о финансирању или суфинансирању потреба или интереса грађана у области спорта из буџета општине Житорађа, број: 110-70/2019-01 од 08.01.2019. године, председник општине Житорађа, дана 23.01.2019. године доноси

РЕШЕЊЕ

о образовању комисије за контролу утрошка средстава по позиву Спортског савеза Општине Житорађа за суфинансирање потреба у области спорта

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГА НАДЗОРА

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности - набавка услуга - вршење стручног надзора над радовима - изградња купалишног комплекса у општини Житорађа, бр. Одлуке 404-25-02/2019-03 од 09.01.2019. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга -вршење стручног надзора над радовима- изградња купалишног комплекса у општини Житорађа.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.