budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈКП Житорађа

jkp logo

На основу члана 36. став 3. 4. и 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног комуналног предузећа Житорађа број 023-1949/2019-01 од 20. децембра 2019. године, и члана 40. Статута општине Житорађа („Службени лист Града Ниша“, број 27/19),

Скупштина општине Житорађа, објављује

ОГЛАС

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРАЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЖИТОРАЂА

Конкурс је објављен у "Службеном гласнику Р. Србије" бр. 93 од 26. децембра 2019.

Конкурс се може преузети ОВДЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЖИТОРАЂА

logo hala web

На основу члана 36. став 3. 4. и 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за уређење и одржавање објеката и јавних површина Житорађа број 023-1950/2019-01 од 20. децембра2019. године и члана 40. Статута општине Житорађа („Службени лист Града Ниша“, број 27/19),

Скупштина општине Житорађа, објављује

ОГЛАС

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЖИТОРАЂА

 Конкурс је објављен у "Службеном гласнику Р. Србије" бр. 93 од 26. децембра 2019.

Конкурс се може преузети ОВДЕ

ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД РАДОВИМА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У БАРИШТУ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка услуга - Вршење стручног надзора над радовима на изградњи канализационе мреже у насељу „Бариште“ општина Житорађа бр. Одлуке 404-25-19/2019-03од 17.12.2019године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Вршење стручног надзора над радовима на изградњи канализационе мреже у насељу „Бариште“ општина Житорађа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

УСЛУГА СИЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПОМОЋИ У КУЋИ - ГЕРОНТО ДОМАЋИЦЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка услуга – услуга социјалне заштите помоћ у кући- геронто домаћице, бр. oдлуке 404-25-20/2019-03од 23.12.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађаобјављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга– услуга социјалне заштите помоћ у кући- геронто домаћице

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

КОНКУРС ЈП за уређење Житорађа

logo hala web

На основу Решења о попуњавању радног места путем конкурса у Јавном предузећу за уређење и одржавање јавних објеката и површина Житорађа, број 204/2019 од 12.12.2019. године, Закључка Владине комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-6426/2019 од 26.06.2019. године, Јавно предузеће за уређење и одржавање јавних објеката и површина Житорађа оглашава

КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 I  Послодавац код кога се радно место попуњава:

Јавно предузеће за уређење и одржавање јавних објеката и површина Житорађа у Житорађи, ул.Светосавска бр.25, 18412 Житорађа.

II   Радно место које се попуњава:

 Пословођа изградње нових и враћања у првобитно стање оштећених објеката и јавних површина - 1 извршилац на неодређено време

Конкурс се коже преузети ОВДЕ

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.