budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

logo biblioteka

На основу Одлуке о попуњавању радног места путем конкурса у Народној библиотеци „Житорађа“ број 128/2019 од 16.10.2019. године, Правилника о организацији и систематизацији радних места у Народној библиотеци „Житорађа“ бр. 50 од 23.03.2018. године и измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у Народној библиотеци „Житорађа“ бр. 63 од 10.05.2019. године и број. 116 од 12.09.2019. године Закључка Владине комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-9587/2019 од 27.09.2019. године, Народна библиотека Житорађа оглашава

 КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

Конкурс

Решење о попуњавању радног места

НАБАВКА МОБИЛИЈАРА ЗА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара - набавка мобилијара за дечија игралишта са постављањем, јн бр 404-25-17/2019-03 oд 08.10.2019године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара– набавка мобилијара за дечија игралишта са постављањем

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА ИЗМЕШТАЊУ ИГРАЛИШТА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр.14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка услуга - Вршење стручног надзора над радовима на измештању фудбалског игралишта уопштини Житорађа ЈН бр. 404-25-14/2019-03, бр. Одлуке 404-25-14/2019-03 од 12.09.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује:

 ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услугаВршење стручног надзора над радовима на измештању фудбалског игралишта уопштини Житорађа ЈН бр. 404-25-14/2019-03

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРИЈЕМА ОБЈЕКАТА

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности - набавка услуга – услуга комисије за технички преглед и пријем објеката, ЈН бр. 404-25-15/2019-03, бр. Одлуке 404-25-15/2019-03 од 27.09.2019године, 

 ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга - набавка услуга – услуга комисије за технички преглед и пријем објеката, јн бр. 404-25-15/2019-03

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПРОДАЈНОГ ПРОСТОРА У МЗ ДУБОВО


zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка Радова - Радови на санацији продајног простора у месној заједници Дубово ЈН број 404-25-13/2019-03, бр. од 19.09.2019године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности Радова - Радови на санацији продајног простора у месној заједници Дубово ЈН број 404-25-13/2019-03

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.