budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

УСЛУГА СИЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПОМОЋИ У КУЋИ - ГЕРОНТО ДОМАЋИЦЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка услуга – услуга социјалне заштите помоћ у кући- геронто домаћице, бр. oдлуке 404-25-20/2019-03од 23.12.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађаобјављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга– услуга социјалне заштите помоћ у кући- геронто домаћице

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД РАДОВИМА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У БАРИШТУ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка услуга - Вршење стручног надзора над радовима на изградњи канализационе мреже у насељу „Бариште“ општина Житорађа бр. Одлуке 404-25-19/2019-03од 17.12.2019године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Вршење стручног надзора над радовима на изградњи канализационе мреже у насељу „Бариште“ општина Житорађа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗА 2020.

zitoradja-srednji-grb

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2020. годину

Општинско веће општине Житорађа позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о буџету општине Житорађа за 2020. годину (у даљем тексту: Нацрт одлуке) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту одлуке одржаће се од 10.12.2019. до 16.12.2019. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Општине Варварин, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Извештај о јавној расправи

Read more...

КОНКУРС ЈП за уређење Житорађа

logo hala web

На основу Решења о попуњавању радног места путем конкурса у Јавном предузећу за уређење и одржавање јавних објеката и површина Житорађа, број 204/2019 од 12.12.2019. године, Закључка Владине комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-6426/2019 од 26.06.2019. године, Јавно предузеће за уређење и одржавање јавних објеката и површина Житорађа оглашава

КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 I  Послодавац код кога се радно место попуњава:

Јавно предузеће за уређење и одржавање јавних објеката и површина Житорађа у Житорађи, ул.Светосавска бр.25, 18412 Житорађа.

II   Радно место које се попуњава:

 Пословођа изградње нових и враћања у првобитно стање оштећених објеката и јавних површина - 1 извршилац на неодређено време

Конкурс се коже преузети ОВДЕ

КОНКУРС - РАДНА МЕСТА У ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ

logo direkcija finНа основу Решења о попуњавању радног места путем конкурса у Јавном предузећу за изградњу „Житорађа“ број 1102/19 од 05.12.2019. године, Закључка Владине комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-11841/2019 од 27.11.2019. године, Јавно предузеће за изградњу „Житорађа“ оглашава

КОНКУРС

 ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

Конкурс: Руководилац оперативе

Конкурс: Аутомеханичар

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.