budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТРОТОАРА У МЗ ПЕЈКОВАЦ И КОШАРКАШКОГ ИГРАЛИШТА У МЗ ГЛАШИНЦЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности - Радови на изградњи тротоара у МЗ Пејковац и изградњи кошаркашког игралишта у МЗ Глашинац бр. 404-25-18/2019-03 од 22.11.2019године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова – радови на изградњи тротоара у МЗ Пејковац и изградњи кошаркашког игралишта у МЗ Глашинац бр. 404-25-18/2019-03

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ

Конкурсна документација се може преузети ОВДЕ

Одлука о додели уговора

КОНКУРС ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ - ДИПЛ. ЕКОНОМИСТА

logo direkcija fin

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-1084/2019 од 30.10.2019. године, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Јавном предузећу за изградњу „Житорађа“ број 789/2019 од 05.09.2019. године, и члана 70. Статута Јавног предузећа за изградњу „Житорађа“ остали заступник доноси:

 РЕШЕЊЕ

О ПОПУЊАВАЊУ РАДНИХ МЕСТА ПУТЕМ КОНКУРСА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ИЗГРАДЊУ „ЖИТОРАЂА“

 Конкурс се може преузети ОВДЕ

КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

logo biblioteka

На основу Одлуке о попуњавању радног места путем конкурса у Народној библиотеци „Житорађа“ број 128/2019 од 16.10.2019. године, Правилника о организацији и систематизацији радних места у Народној библиотеци „Житорађа“ бр. 50 од 23.03.2018. године и измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у Народној библиотеци „Житорађа“ бр. 63 од 10.05.2019. године и број. 116 од 12.09.2019. године Закључка Владине комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-9587/2019 од 27.09.2019. године, Народна библиотека Житорађа оглашава

 КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

Конкурс

Решење о попуњавању радног места

РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА

zitoradja-srednji-grb

Општинска управа општине Житорађа, Одељење за просторно планирање, урбанизам и обједињену процедуру, грађевинско комуналне, инспекцијске послове и послове заштите животне средине, поступајући по предлогу Општинског правобраниоца општине Житорађа ради непотпуне експропријације, на основу члана 48. и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), доноси:

 РЕШЕЊЕ

о постављењу привременог заступника

Решења

Решења - 2. део

Решење 3.

Решење 4.


НАБАВКА МОБИЛИЈАРА ЗА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара - набавка мобилијара за дечија игралишта са постављањем, јн бр 404-25-17/2019-03 oд 08.10.2019године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара– набавка мобилијара за дечија игралишта са постављањем

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.